Nawigacja
Kadra Nauczycielska Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Kontakt
Historia
Wstęp
Narodziny szkoły
Dwudziestolecie międzywojenne
Okres wojny i okupacji
Powojenne dzieje szkoły
Dyrektorzy
Nauczyciele
Projekty
Comenius wielostronny
Comenius dwustronny
Kącik miłośnika angielskich struktur językowych
Stowarzyszenie
Aktualności
Statut
Cele
Zarząd
Założyciele/Członkowie
Geneza
INTERNAT
Aktualności
Rekrutacja
Regulamin
Samorząd
Galeria
Kontakt

Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach

  dnia September 25 2017 Drukuj

Uczniowie ILO włączyli się w akcję w ramach Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach. W ramach tego przedsięwzięcia, 21 września 2017 roku, klasa 2b (pod opieką wychowawcy – pana Rafała Bacławskiego) przygotowała plakaty zachęcające do spokojnej i uważnej jazdy, które kierowcy mogli dostrzec na przejściach dla pieszych w pobliżu naszej szkoły. Młodzież z klas 1a i 1c, pod kierunkiem pani Katarzyny Dziekońskiej, przygotowała również kolorowe zawieszki samochodowe, które przestrzegały przed nieprzepisową i szybką jazdą. Uczniowie ILO rozdawali je nauczycielom, kierowcom i przechodniom. W liceum odbyły się również pogadanki klasowe prowadzone przez panią pedagog Longinę Grzegulską.

Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie utrwali wśród kierowców jedno z najważniejszych haseł akcji: Twoja prędkość może mnie zabić! Zwolnij!.

Rejs tylko dla odpornych

  dnia September 25 2017 Drukuj

W dniach 17 - 21 września, po raz kolejny nasi uczniowie brali udział w wyprawie żeglarskiej do krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Tym razem pogoda utwierdziła Nas, że na rejsy żeglarskie wybierają się tylko odporni, mocni i odważni. Przy zimnych nocach, ulewnych deszczach i zmiennych wiatrach, przepłynęliśmy z Rynu do Sztynortu, poznając szlak jezior na Mazurach oraz zwiedzając Twierdzę Boyen w Giżycku. Pomimo pogodowych przeciwności losu rejs był pełen przygód i pozytywnych wrażeń. Kto nie pojechał niech żałuje. Następny rejs w czerwcu 2018. Zachęcam do udziału.

Marek Baczewski.

Zebrania z Rodzicami

  dnia September 08 2017   Czytaj więcej   159 czytań  Drukuj

Dnia 12.09.2017 r. (wtorek) odbędą się zebrania wychowawców klas z Rodzicami.
Serdecznie zapraszamy.
Wychowawcy będą przekazywać konta do dziennika elektronicznego.

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

  dnia September 07 2017 Drukuj

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęliśmy 4 września o godzinie 800 Mszą Świętą w kościele farnym. Następnie nauczyciele i uczniowie zebrali się na hali sportowej im. A. Gołasia, gdzie miała miejsce część artystyczna. Na akademii przygotowanej przez klasy 3e, 3g, 2a i 2f pod kierunkiem p. Barbary Plagi wspominaliśmy rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz bohaterów, którzy stanęli w obronie ojczyzny. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego pani Dyrektor Anna Maksimowska serdecznie powitała wszystkich obecnych, przedstawiła wychowawców klas pierwszych i poinformowała o zmianach w gronie pedagogicznym. Gromkie brawa otrzymała nowa wice dyrektor – p. Sylwia Kujawa. Następnie głos zabrali sekretarz Rady Miasta – p. Mariusz Prusaczyk, przewodnicząca Rady Rodziców – p. Agnieszka Krupińska oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Aleksander Boruta (klasa 3f). Odczytany również został list Minister Edukacji p. Anny Zalewskiej skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli. Uroczystość zakończyła się ślubowaniem klas pierwszych, które przygotowała i poprowadziła p. Iwona Malinowska

Z optymistycznym nastawieniem i ogromnym zapałem do pracy rozpoczynamy nowy rok szkolny 2017/2018.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

  dnia September 01 2017 Drukuj

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w poniedziałek 04.09.2017 r. (obowiązuje strój galowy).

 • godz. 800 – Msza Św. (Fara)
 • godz. 930 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na hali im. A. Gołasia

Po akademii wychowawcy spotykają się z klasami w następujących salach:

KlasaWychowawcaNr sali
I AM. Baczewski3
I BJ. Szczepkowska34
I CB. Giers30
I DH. Piersa44
I EA. Koronka9
I FI. Malinowska8
I GJ. Ciszkowska35
I HI. Gawrych37
II AA. Dmochowska28
II BR. Bacławski33
II CŁ. Władysiukhala
II DK. Wasyk27
II EA. Markowska6
II FA. Sawicka17
II GM. Niewiadomski38
II HR. Żebrowski7
III AM. Syguła43
III BE. Polakświetlica
III CM. Szypulskahala
III DW. Żuber-Staniszewskahala
III ES. Kujawa36
III FA. Ludwiczak41
III GB. Plagahala
III HT. Rybakhala

Kwaterowanie w Internacie

  dnia August 22 2017 Drukuj

Kwaterowanie wychowanków, którym przyznano miejsce w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego rozpocznie się od godz. 1700 w niedzielę 03.09.2017 r. Wychowankowie przyjęci do Internatu meldowani będą w Internacie na pobyt czasowy. Zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy w Internacie będą wystawiane dopiero po faktycznym zameldowaniu. W celu dopełnienia obowiązku zameldowania proszę o dostarczenie następujących dokumentów:

1. W przypadku ucznia pełnoletniego:

 1. Dowód tożsamości ucznia z numerem PESEL,
 2. Formularz zgłoszenia pobytu czasowego, wypełniony zgodnie z instrukcją drukowanymi literami, podpisany przez ucznia (na drugiej stronie druku w pkt 11 pod zapisem „stwierdzam wiarygodność powyższych danych”, w polu „własnoręczny czytelny podpis osoby zgłaszającej”). Formularz można pobrać w wydziale meldunkowym dowolnego urzędu gminy lub miasta.

2. W przypadku ucznia niepełnoletniego:

 1. Formularz zgłoszenia pobytu czasowego, wypełniony zgodnie z instrukcją drukowanymi literami, podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna (na drugiej stronie druku w pkt 11 pod zapisem „stwierdzam wiarygodność powyższych danych”, w polu „własnoręczny czytelny podpis osoby zgłaszającej”). Formularz można pobrać w wydziale meldunkowym dowolnego urzędu gminy lub miasta.

Uwagi do formularza:

 • Pkt 7 – Adres zameldowania na pobyt stały nie zawsze musi być tożsamy z adresem zamieszkania. Jeśli ktoś nie ma miejsca zameldowania na pobyt stały to zostawia puste miejsce.
 • Pkt 8 – Wypełniać, jeśli uczeń do dnia 04.09.2017 r. zameldowany był gdzieś na pobyt czasowy.
 • Pkt 9 – Adres nowego miejsca pobytu czasowego to adres Internatu: ul. Traugutta 1, 07-410 Ostrołęka. Nie wpisywać numeru lokalu (pokoju).
 • Pkt 10 – Deklarowany okres pobytu:
  – dla uczniów klas maturalnych – 4.09.2017 - 27.04.2018
  – dla uczniów klas niematuralnych – 4.09.2017 – 22.06.2018
  Mogą być inne daty, jeśli wiadomo, że ktoś wyprowadzi się wcześniej.
 • Pkt 11 – Nie wpisywać nazwiska i imienia pełnomocnika ani miejscowości i daty.

Kierownik Internatu
Marcin Polak

Organizacja poprawkowego egzaminu maturalnego w 2017 roku

  dnia August 17 2017 Drukuj

Egzaminy pisemne dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych odbędą się 22 sierpnia 2017 r. od godz. 900 w szkole macierzystej.

Uczniowie przychodzą do szkoły w dniu egzaminu o godz. 830.

Rodzaj egzaminu pisemnegoSala
Język angielski34
Język polski33
Matematyka33

Akty prawne
Statut
Szkolny program wych-prof
Procedura ds. frekwencji
Strategia Oświatowa Miasta
Matura 2018
Opłata za egzamin maturalny
Harmonogram
Deklaracje
Olimpiady
OKE
CKE
Dostosowania
Przybory
Informatyka
Dla Uczniów
Koła zainteresowań
Rozkład dzwonków
Podręczniki klasy I
Podręczniki klasy II
Podręczniki klasy III
Indywidulany program i tok nauki
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
XXII sesja SDiM
Dla Rodziców
Zebrania z Rodzicami
Dyżury nauczycieli
Regulamin Rady Rodziców
Reforma edukacji
List MEN do Rodziców
ePUAP
ePUAP
Różne