Nawigacja
Kadra Nauczycielska Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Kontakt
Historia
Wstęp
Narodziny szkoły
Dwudziestolecie międzywojenne
Okres wojny i okupacji
Powojenne dzieje szkoły
Dyrektorzy
Nauczyciele
Projekty
Comenius wielostronny
Comenius dwustronny
Kącik miłośnika angielskich struktur językowych
Konkurs


Test
Model odpowiedzi
Nagrodzeni
Stowarzyszenie
Aktualności
Statut
Cele
Zarząd
Założyciele/Członkowie
Geneza
INTERNAT
Aktualności
Rekrutacja
Regulamin
Samorząd
Galeria
Kontakt

2015/2016

  dnia October 13 2016   Czytaj więcej   825 czytań  Drukuj

2014/2015

  dnia September 17 2015   Czytaj więcej   1556 czytań  Drukuj

2013/2014

  dnia August 21 2014   Czytaj więcej   2447 czytań  Drukuj

2012/2013

  dnia May 12 2014   Czytaj więcej   2134 czytań  Drukuj

2011/2012

  dnia May 12 2014   Czytaj więcej   2625 czytań  Drukuj

2010/2011

  dnia May 12 2014   Czytaj więcej   2162 czytań  Drukuj

2009/2010

  dnia May 12 2014   Czytaj więcej   2075 czytań  Drukuj

Rekrutacja 2017
Kwestionariusz osobowy
Rejestracja
Regulamin rekrutacji
Akty prawne
Statut
Szkolny program profilaktyki
Program wychowawczy
Procedura ds. frekwencji
Strategia Oświatowa Miasta
Podręczniki
Klasy I
Klasy II
Klasy III
Dla Uczniów
Podręczniki klasa I
Podręczniki klasa II
Podręczniki klasa III
Koła zainteresowań
Rozkład dzwonków
Indywidulany program i tok nauki
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
XXII sesja SDiM
Dla Rodziców
Zebrania z Rodzicami
Dyżury nauczycieli
Regulamin Rady Rodziców
Reforma edukacji
List MEN do Rodziców
Audycje w Radio OKO
2014/2015
2013/2014
2012/2013
ePUAP
ePUAP
Różne