Rada Rodziców

Przewodniczący

Agnieszka Krupinska

Wiceprzewodniczący

Iwona Paździor

Skarbnik

Krystyna Gumkowska

Członek Rady

Dorota Szczepkowska

Konto bankowe

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce
34 1240 1691 1111 0010 8336 0962