Rada Rodziców

Przewodniczący

Grzegorz Pragacz

Wiceprzewodniczący

Agnieszka Regulska
Joanna Sakowska

Skarbnik

Krystyna Gumkowska

Sekretarz

Grażyna Duszak

Konto bankowe

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce
34 1240 1691 1111 0010 8336 0962