Rada Rodziców

Przewodniczący

Grzegorz Pragacz

Wiceprzewodniczący

Joanna Sakowska
Andrzej Ciszewski

Skarbnik

Krystyna Gumkowska

Członkowie

Elżbieta Bakuła
Magdalena Krzysztofińska

Komisja rewizyjna

Monika Podbielska
Michał Terlikowski
Anna Sadowska

Protokolant

Grażyna Duszak

Konto bankowe

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce
34 1240 1691 1111 0010 8336 0962