Rekrutacja

Rekrutacja do Internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce na rok szkolny 2018/2019 będzie odbywać się w dwóch etapach:

I etap – rekrutacja właściwa:

 
od 10.05.2018 r. godz. 1000 do 12.07.2018 r. godz. 1000

Wychowankowie, którzy mieszkają lub mieszkali w roku szkolnym 2017/2018 w Internacie składają wypełnione przez rodziców / opiekunów prawnych:

 

 
Kandydaci do I LO, uczniowie I LO oraz kandydaci do innych szkół składają wypełnione przez rodziców / opiekunów prawnych:

 

 
oraz ewentualnie:

 

 
Oświadczenia i wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie będą rozpatrywane dopiero w ramach rekrutacji uzupełniającej.
13.07.2018 r. godz. 1300 – Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Internatu na rok szkolny 2018/2019 i listy kandydatów oczekujących w rezerwie.

II etap – rekrutacja uzupełniająca:

 
od 27.08.2018 r. godz.800 do 30.08.2018 r. godz. 1500.

31.08.2018 r. godz. 1300 – Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do Internatu z uwzględnieniem potwierdzonych rezygnacji i wyników rekrutacji uzupełniającej.

Dokumenty wymagane na potrzeby rekrutacji do Internatu należy składać w Administracji Internatu w wyznaczonych terminach od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500.