Rekrutacja

Rekrutacja do Internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce na rok szkolny 2019/2020 będzie odbywać się w dwóch etapach:

Rekrutacja zasadnicza:

od 13.05.2019 r. do 24.07.2019 r. godz. 1000

  • wychowankowie, będący uczniami I LO, którzy mieszkają lub mieszkali w roku szkolnym 2018/2019 w internacie składają (do 21.06.2019 r.) wypełnione przez rodziców / opiekunów prawnych:
 
  • kandydaci do I LO,
  • uczniowie I LO, nie mieszkający w roku 2018/2019 w internacie,
  • uczniowie innych szkół mieszkający w roku szkolnym 2018/2019 w internacie,
  • kandydaci do innych szkół

składają wypełnione przez rodziców / opiekunów prawnych:

 
 
oraz ewentualnie:
 
 
 
Oświadczenia i wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie będą rozpatrywane dopiero w ramach rekrutacji uzupełniającej.
25.07.2019 r. godz. 1600 – Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do internatu na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja uzupełniająca:

od 19.08.2019 r. do 27.08.2019 r. godz. 1600.

28.08.2019 r. godz. 1200 – Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do internatu z uwzględnieniem potwierdzonych rezygnacji i wyników rekrutacji uzupełniającej.

Dokumenty wymagane na potrzeby rekrutacji do internatu należy składać w Administracji Internatu w wyznaczonych terminach od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500.