Samorząd uczniowski

Przewodnicząca

Julia Kobrzyńska (2f)

Wiceprzewodnicząca

Rozalia Karwowska (1g)

Sekretarz

Maria Zyśk (1e)

Członkowie

Dominika Andrzejczyk (3e)
Marta Szczepanek (3f)
Natalia Krupka (3c)
Szymon Tański (2a)
Daniel Laćkowski (2g)
Róża Szczubełek (2d)
Zuzanna Wiśniewska (2d)
Paulina Szyszka (2e)
Julia Kobrzyńska (2f)