Nawigacja
Kadra Nauczycielska Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Kontakt
Historia
Wstęp
Narodziny szkoły
Dwudziestolecie międzywojenne
Okres wojny i okupacji
Powojenne dzieje szkoły
Dyrektorzy
Nauczyciele
Projekty
Comenius wielostronny
Comenius dwustronny
Kącik miłośnika angielskich struktur językowych
Stowarzyszenie
Aktualności
Statut
Cele
Zarząd
Założyciele/Członkowie
Geneza
INTERNAT
Aktualności
Rekrutacja
Regulamin
Samorząd
Galeria
Kontakt
Samorząd Internatu

PRZEWODNICZĄCA
Marta Kostrzewa

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
Szymon Kaczmarczyk

SKARBNIK
Wiktoria Włodarska

KRONIKARZ/SEKRETARZ
Patrycja Deptuła, Klaudia Gąska

FOTOGRAF
Karolina Kierzek, Łukasz Brodzik

SEKCJA KULTURALNO-OŚWIATOWA
Zuzanna Lis, Anna Fabisiak, Jakub Kajzer, Aleksandra Duszak, Magdalena Drząszcz, Mateusz Drząszcz, Krzysztof Dudek, Angelika Krawczyk, Łucja Samorajczyk, Martyna Krysiak, Wojciech Bednarczyk, Klaudia Ciuchta, Kacper Romanowski

SEKCJA HIGIENICZNO-ŻYWIENIOWA
Aleksandra Wilkowska, Aleksandra Gronowska, Karolina Pogorzelska, Martyna Jędrzejczyk, Magdalena Ropiak, Katarzyna Gadomska, Wiktoria Ejdys, Monika Kosiewska

SEKCJA MUZYCZNO-TECHNICZNA
Konrad Kacprzak, Daniel Gacioch, Dawid Bartnicki, Karol Samsel

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU
mgr Ewa Pawlikowska, mgr Anna Baczewska

Akty prawne
Statut
Szkolny program profilaktyki
Program wychowawczy
Procedura ds. frekwencji
Strategia Oświatowa Miasta
Podręczniki
Klasy I
Klasy II
Klasy III
Matura 2018
Opłata za egzamin maturalny
Harmonogram
Deklaracje
Olimpiady
OKE
CKE
Dostosowania
Przybory
Informatyka
Dla Uczniów
Koła zainteresowań
Rozkład dzwonków
Indywidulany program i tok nauki
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
XXII sesja SDiM
Dla Rodziców
Zebrania z Rodzicami
Dyżury nauczycieli
Regulamin Rady Rodziców
Reforma edukacji
List MEN do Rodziców
ePUAP
ePUAP
Różne