Nawigacja
Kadra Nauczycielska Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Kontakt
Historia
Wstęp
Narodziny szkoły
Dwudziestolecie międzywojenne
Okres wojny i okupacji
Powojenne dzieje szkoły
Dyrektorzy
Nauczyciele
Projekty
Comenius wielostronny
Comenius dwustronny
Kącik miłośnika angielskich struktur językowych
Stowarzyszenie
Aktualności
Statut
Cele
Zarząd
Założyciele/Członkowie
Geneza
INTERNAT
Aktualności
Rekrutacja
Regulamin
Samorząd
Galeria
Kontakt
Rekrutacja do Internatu I LO na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do Internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce na rok szkolny 2017/2018 będzie odbywać się w dwóch etapach do 30.08.2017 r.:

I. 8.05-14.07.2017 – Wychowankowie, którzy mieszkają lub mieszkali w roku szkolnym 2016/2017 w Internacie składają wypełnione przez rodziców / opiekunów prawnych:

  • Oświadczenie dotyczące kontynuowania pobytu dziecka w Internacie w roku szkolnym 2017/2018,
  • Załącznik nr 1

Niezłożenie wyżej wymienionych oświadczeń w wyznaczonym terminie traktowane będzie, jako rezygnacja z miejsca w Internacie.

Kandydaci do I LO, uczniowie I LO oraz kandydaci do innych szkół składają wypełnione przez rodziców / opiekunów prawnych:

  • Wniosek o przyjęcie do Internatu I LO
  • Załącznik nr 1

oraz ewentualnie:

  • Załącznik nr 2
  • Załącznik nr 3

17.07.2017 – Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Internatu i listy rezerwowej

II. 10.08-30.08.2017 (do godz. 1200) – Rekrutacja uzupełniająca.

30.08.2017 – Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do Internatu z uwzględnieniem potwierdzonych rezygnacji i wyników rekrutacji uzupełniającej.

Dokumenty wymagane na potrzeby rekrutacji do Internatu należy składać w Administracji Internatu w wyznaczonych terminach od poniedziałku do piątku w godz. 800–1500

Akty prawne
Statut
Szkolny program wych-prof
Procedura ds. frekwencji
Strategia Oświatowa Miasta
Matura 2018
Komunikat
Opłata za egzamin maturalny
Harmonogram
Deklaracje
Olimpiady
OKE
CKE
Dostosowania
Przybory
Informatyka
Dla Uczniów
Koła zainteresowań
Rozkład dzwonków
Podręczniki klasy I
Podręczniki klasy II
Podręczniki klasy III
Indywidulany program i tok nauki
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
XXII sesja SDiM
Dla Rodziców
Zebrania z Rodzicami
Dyżury nauczycieli
Regulamin Rady Rodziców
Reforma edukacji
List MEN do Rodziców
ePUAP
ePUAP
Różne