Nawigacja
Kadra Nauczycielska Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Kontakt
Historia
Wstęp
Narodziny szkoły
Dwudziestolecie międzywojenne
Okres wojny i okupacji
Powojenne dzieje szkoły
Dyrektorzy
Nauczyciele
Projekty
Comenius wielostronny
Comenius dwustronny
Kącik miłośnika angielskich struktur językowych
Konkurs


Test
Model odpowiedzi
Nagrodzeni
Stowarzyszenie
Aktualności
Statut
Cele
Zarząd
Założyciele/Członkowie
Geneza
INTERNAT
Aktualności
Rekrutacja
Regulamin
Samorząd
Galeria
Kontakt
Rekrutacja do Internatu I LO na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do Internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce na rok szkolny 2017/2018 będzie odbywać się w dwóch etapach do 30.08.2017 r.:

I. 8.05-14.07.2017 – Wychowankowie, którzy mieszkają lub mieszkali w roku szkolnym 2016/2017 w Internacie składają wypełnione przez rodziców / opiekunów prawnych:

  • Oświadczenie dotyczące kontynuowania pobytu dziecka w Internacie w roku szkolnym 2017/2018,
  • Załącznik nr 1

Niezłożenie wyżej wymienionych oświadczeń w wyznaczonym terminie traktowane będzie, jako rezygnacja z miejsca w Internacie.

Kandydaci do I LO, uczniowie I LO oraz kandydaci do innych szkół składają wypełnione przez rodziców / opiekunów prawnych:

  • Wniosek o przyjęcie do Internatu I LO
  • Załącznik nr 1

oraz ewentualnie:

  • Załącznik nr 2
  • Załącznik nr 3

17.07.2017 – Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Internatu i listy rezerwowej

II. 10.08-30.08.2017 (do godz. 1200) – Rekrutacja uzupełniająca.

30.08.2017 – Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do Internatu z uwzględnieniem potwierdzonych rezygnacji i wyników rekrutacji uzupełniającej.

Dokumenty wymagane na potrzeby rekrutacji do Internatu należy składać w Administracji Internatu w wyznaczonych terminach od poniedziałku do piątku w godz. 800–1500

Rekrutacja 2017
Kwestionariusz osobowy
Rejestracja
Regulamin rekrutacji
Akty prawne
Statut
Szkolny program profilaktyki
Program wychowawczy
Procedura ds. frekwencji
Strategia Oświatowa Miasta
Podręczniki
Klasy I
Klasy II
Klasy III
Dla Uczniów
Podręczniki klasa I
Podręczniki klasa II
Podręczniki klasa III
Koła zainteresowań
Rozkład dzwonków
Indywidulany program i tok nauki
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
XXII sesja SDiM
Dla Rodziców
Zebrania z Rodzicami
Dyżury nauczycieli
Regulamin Rady Rodziców
Reforma edukacji
List MEN do Rodziców
Audycje w Radio OKO
2014/2015
2013/2014
2012/2013
ePUAP
ePUAP
Różne