Nawigacja
Kadra Nauczycielska Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Kontakt
Historia
Wstęp
Narodziny szkoły
Dwudziestolecie międzywojenne
Okres wojny i okupacji
Powojenne dzieje szkoły
Dyrektorzy
Nauczyciele
Projekty
Comenius wielostronny
Comenius dwustronny
Kącik miłośnika angielskich struktur językowych
Konkurs


Test
Model odpowiedzi
Nagrodzeni
Stowarzyszenie
Aktualności
Statut
Cele
Zarząd
Założyciele/Członkowie
Geneza
INTERNAT
Aktualności
Rekrutacja
Regulamin
Samorząd
Galeria
Kontakt
Wstęp

I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce jest szkołą, która przerwała swą działalność tylko w okresie I wojny światowej (od 1915 roku do 1918 roku). W minionym 90-leciu wytworzyła własne formy pracy i własne, bogate tradycje.

W naszym Liceum pracowało i pracuje wielu nauczycieli, którzy się tutaj kształcili. Mury tego Liceum opuściło ponad 4 tys. absolwentów. Niektórzy z nich pełnili lub pełnią odpowiedzialne funkcje w życiu politycznym, gospodarczym i naukowym kraju.

W dawnym powiecie ostrołęckim, nasze Liceum było jedyną szkołą ogólnokształcącą. Było największą i jedną z najstarszych szkół tego typu w obecnym powiecie ostrołęckim. Powstało w 1913 roku.

Niestety wszelka dokumentacja przedwojenna uległa zniszczeniu w czasie okupacji, dlatego stosunkowo niewiele wiemy o tym okresie. Nawet informacje o powojennej działalności Liceum są niepełne.

Rekrutacja 2017
Kwestionariusz osobowy
Rejestracja
Regulamin rekrutacji
Akty prawne
Statut
Szkolny program profilaktyki
Program wychowawczy
Procedura ds. frekwencji
Strategia Oświatowa Miasta
Podręczniki
Klasy I
Klasy II
Klasy III
Dla Uczniów
Podręczniki klasa I
Podręczniki klasa II
Podręczniki klasa III
Koła zainteresowań
Rozkład dzwonków
Indywidulany program i tok nauki
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
XXII sesja SDiM
Dla Rodziców
Zebrania z Rodzicami
Dyżury nauczycieli
Regulamin Rady Rodziców
Reforma edukacji
List MEN do Rodziców
Audycje w Radio OKO
2014/2015
2013/2014
2012/2013
ePUAP
ePUAP
Różne