WIELOSTRONNY Projekt Partnerski Szkół „Together In United Europe”

Zrealizowane zadania

CZERWIEC 2015
MAJ 2015
KWIECIEŃ 2015
LUTY, MARZEC 2015
STYCZEŃ 2015
LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2014
WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 2014
MAJ 2014
KWIECIEŃ 2014
MARZEC 2014
LUTY 2014
STYCZEŃ 2014
GRUDZIEŃ 2013
LISTOPAD 2013
PAŹDZIERNIK 2013

Zasady uczestnictwa

 1. Czas trwania projektu – wrzesień 2013 r. – czerwiec 2015 r.
 2. Udział uczniów w projekcie jest dobrowolny. Każdy uczeń I LO może zgłosić się do grupy projektowej.
 3. Przy wyborze uczniów do grupy wyjazdowej będą brane pod uwagę przede wszystkim:
  a) frekwencja na zajęciach Koła Comenius (koło prowadzi p. Marta Łomacz, piątki godz. 1415)
  b) zaangażowanie w prace nad poszczególnymi częściami projektu
  c) zaangażowanie w wykonywanie zadań zleconych przez nauczycieli z zespołu projektowego
  d) pisemne zobowiązanie rodziców ucznia do goszczenia ucznia ze szkoły partnerskiej w czasie wizyty w Ostrołęce.
 4. Na wyjazd ucznia za granicę muszą udzielić zgody pisemnej jego rodzice. Formularz dostępny u koordynatora – p. I. Gawrych.
 5. O ostatecznym składzie grupy projektowej oraz grup wyjazdowych decyduje zespół projektowy w składzie:
  a) p. Dyrektor I LO Anna Maksimowska,
  b) Szkolny Koordynator Projektu p. I. Gawrych,
  c) Nauczyciel prowadzący Szkolne Koło Comenius p. M. Łomacz
  d) nauczyciele biorący udział w projekcie.

Główne cele projektu

 1. Uświadomienie uczestnikom znaczenia określenia „Jestem Europejczykiem”
 2. Udowodnienie, iż różnorodność jest bogactwem europy, porzez poznanie różnych kultur, stylów życia, tradycji, obyczajów krajów partnerskich.
 3. Kreowanie pozytywnego podejścia do nauki, szczególnie języków obcych oraz technologii ict, a także pracy zespołowej.
 4. Umożliwienie uczniom i nauczycielom wymiany doświadczeń, informacji, technik uczenia się i nauczania z kolegami ze szkół partnerskich.

Szkoły partnerskie

 1. Colegiul National Tudor „Vladimirescu” – Targo-Jiu, Rumunia
 2. Openbare Scholengemeenschap Hengelo – Hengelo, Holandia
 3. Escola Secundária Filipa de Vilhena – Porto, Portugalia
 4. Liceo delle Scienze Umane E. Gianturco di Potenza – Potenza, Włochy
 5. Özel Cihangir Lisesi – Stambuł, Turcja
 6. I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bema – Ostrołęka, Polska

Raport po pierwszej wizycie

W dniach 31.10. – 3.11. 2013 r. grupa uczniów i nauczycieli naszej szkoły wzięła udział w wyjeździe do Rumunii. Byli wśród nich:

 • Anna Koronka,
 • Marta Łomacz,
 • Iwona Gawrych,
 • Olga Chełchowska,
 • Aleksandra Więcek,
 • Bartosz Jechanowski
 • Jakub Rajkowski.

Wizyta odbyła się w ramach programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie”, pod tytułem „Together In United Europe”, który od września tego roku realizowany jest w I LO wspólnie z czterema innymi krajami Europy i Turcją.

Wyjazd do Rumunii, do miejscowości Targu-Jiu miał charakter roboczy. Na spotkaniu ustalono harmonogram prac na obecny rok szkolny. Mieliśmy również możliwość zapoznać się z kulturą i obyczajami mieszkańców Rumunii. Zwiedziliśmy budynek szkoły koordynującej Colegiul National „Tudor Vladimirescu” , najważniejsze miejsca w mieście i jego okolicach. Wzięliśmy udział w wyborach „Miss” i „Mister” uczniów goszczącej nas szkoły. Nasi uczniowie mieszkali u rodziny rumuńskiej, mieli więc możliwość zapoznania się z życiem codziennym uczniów w Rumunii.