Wsparcie w sytuacjach trudnych

Drodzy Uczniowie, Rodzice/ Opiekunowie, Wychowawcy i Nauczyciele!

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów i danych teleadresowych, dzięki którym można uzyskać wsparcie m.in. w sytuacjach trudnych oraz przeżywanego kryzysu, utraty lub zagrożenia poczucia bezpieczeństwa.

 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce
  ul. T. Kościuszki 24/26; 07-410 Ostrołęka
  tel/faks: 029 767 61 94; telefon interwencyjny: 506 029 478
  (czynny od godziny 8:00 do 20:00, siedem dni w tygodniu); e-mail: oik.ostroleka@op.pl
 2. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem „Nadzieja” w Ostrołęce
  ul. Tadeusza Kościuszki 24/26; 07-410 Ostrołęka
  tel. (029) 764-83-43; poradnia@poradnia.ostroleka.pl
 3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostrołęce
  ul. Oświatowa 1, 07-410 Ostrołęka; tel. 29 760 45 36
 4. Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Jeśli jesteś świadkiem lub doświadczasz przemocy fizycznej, psychicznej lub innej w rodzinie, szkole, pracy lub Twoim otoczeniu, możesz anonimowo uzyskać informację, gdzie szukać pomocy, jak rozwiązać problem, porozmawiać ze specjalistą, tj. psychologiem lub prawnikiem.
  e–mail: pogotowie@niebieskalinia.pl
  Telefon: 800 120 002 – Bezpłatna linia jest czynna 24h/dobę
 5. Centrum Wsparcia – bezpłatny telefon 800 70 2222 dla osób w kryzysie
  czynny 24h / dobę, 7 dni w tygodniu (także w święta).
  Centrum Wsparcia udziela porad dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym.
  Posiada ono stronę internetową www.liniawsparcia.pl, na której, poza psychologami dyżurującymi pod telefonem wsparcia, umieszczono informację o dyżurach specjalistów: psychiatry, prawnika, pracownika socjalnego. Można też porozmawiać przez czat internetowy, wysłać wiadomość e-mail oraz znaleźć informację o instytucjach pomocowych.
  Wiadomość e-mail można wysłać przez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub
  na adres e-mail: porady@liniawsparcia.pl
 6. Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych – 116 123
  Można dzwonić codziennie, w godzinach 14:00 – 22:00 (od poniedziałku do niedzieli, z wyjątkiem dni świątecznych). Telefon dostępny jest dla osób, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem; udzielana jest tu pomoc osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu oraz bliskim osób w kryzysie.
 7. Telefon zaufania dla osób cierpiących na depresję – 22 484 88 01
 8. Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka
  800 12 12 12. Można dzwonić: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:15 – 20:00.
  Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, aby zgłosić problemy dzieci.
 9. Bezpłatny telefon wsparcia Fundacji „Nagle Sami” 800 108 108 dla osób po stracie bliskich (będących w żałobie). Można dzwonić: od poniedziałku do piątku, w godzinach 14:00 – 20:00. Linia adresowana jest do wszystkich osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie czy zasięgnąć porady. Dyżury w Telefonie Wsparcia pełnią psychologowie i przeszkoleni studenci ostatnich lat psychologii.