Wstęp

I Liceum Ogólnokształcące im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce jest szkołą, która przerwała swą działalność tylko w okresie I wojny światowej (od 1915 roku do 1918 roku). W minionym 90-leciu wytworzyła własne formy pracy i własne, bogate tradycje.

W naszym Liceum pracowało i pracuje wielu nauczycieli, którzy się tutaj kształcili. Mury tego Liceum opuściło ponad 4 tys. absolwentów. Niektórzy z nich pełnili lub pełnią odpowiedzialne funkcje w życiu politycznym, gospodarczym i naukowym kraju.

W dawnym powiecie ostrołęckim, nasze Liceum było jedyną szkołą ogólnokształcącą. Było największą i jedną z najstarszych szkół tego typu w obecnym powiecie ostrołęckim. Powstało w 1913 roku.

Niestety wszelka dokumentacja przedwojenna uległa zniszczeniu w czasie okupacji, dlatego stosunkowo niewiele wiemy o tym okresie. Nawet informacje o powojennej działalności Liceum są niepełne.