Wychowawcy w internacie

Anna Baczewska
Maciej Brzeski
Michał Brzostek
Aneta Ciepierska
Katarzyna Dziekońska
Magdalena Filochowska
Ewa Grala
Marcin Polak
Danuta Prusińska
Agnieszka Sawicka
Krzysztof Zawalich