Zarząd Stowarzyszenia

Wanda Żuber-Staniszewska
Małgorzata Długokęcka
Iwona Malinowska
Remigiusz Makowiecki
Jadwiga Szeląg
Anna Maksimowska