Zarząd stowarzyszenia

Prezes

Wanda Żuber-Staniszewska

Wiceprezes

Andrzej Piersa

Sekretarz

Iwona Malinowska

Skarbnik

Małgorzata Długokęcka

Członkowie zarządu

Andrzej Bis
Aneta Dyjak
Maciej Dyjak
Krystyna Gumkowska
Tadeusz Gumkowski
Mariusz Kleczkowski
Anna Małgorzata Koronka
Janusz Kosek
Małgorzata Kowalczyk
Grażyna Majkowska
Jacek Majkowski
Anna Maksimowska
Anna Radecka-Giers
Aldona Rusinek
Joanna Sakowska
Monika Strzyżewska